Vi kommer under året arbeta med ett skrivprojekt från Josef Sahlin som heter ”Den magiska dörren”. Där kommer vi att använda oss av våra Chromebooks för att skriva och spara våra texter. Vart efter som man blir klar kommer texterna att publiceras här på bloggen. De kommer att sorteras under varje elev som skriver. Strukturen på texterna kommer att likna varandra men innehållet kommer att se olika ut. Det kommer att bli spännande att följa elevernas arbete!